consultanta fiscala

Va oferim consultanta privind:

• Impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit);

• Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii, termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit, fise fiscale, declaratia de venit global si declaratii speciale;

• Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii;

• Impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii), impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale;

• Taxa pe valoarea adaugata: sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA.

• Consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale.

• Rapoarte si revizuiri fiscale menite sa identifice si sa clarifice obligatiile fiscale ale companiilor inclusiv identificarea eventualelor obligatii fiscale specifice (mediu, auto, taxe si autorizari speciale, reciclare, etc) inainte ca acestea sa devina o problema pentru companie.

• Identificarea de strategii fiscale si solutii legale alternative in functie de specificul fiecarei companii.

• Asistenta in litigiile fiscale cu autoritatile.

• Intocmire declaratie unica - cu semnatura digitala.

recent pe twitter