alte servicii

Va oferim consultanta in ceea ce priveste::

• Planuri de afaceri;

• Bugete de venituri si cheltuieli;

• Fluxuri de numerar;

• Asistenta in vederea obtinerii de credite bancare;

• Asistenta in vederea accesarii de fonduri nerambursabile;

recent pe twitter